Contoh Ukara Panyuwun

Contoh Ukara Panyuwun

Ukara iki nduweni intonasi dhewe ora padha karo intonasi ukara andharan lan pitakon. Tembung panyilih ini sebenarnya tidak mempunyai makna.Tolong Jawab Yaa Bsok Dikumpulkansoal Gawea Ukara Panyuwun Kaya Tuladha Sarana Njangkepi Ukara Ing Brainly Co Id

Kula aturi midhangetaken anggenipun medhar sabda.

Read more

Ukara Pitakon Ku

Ukara Pitakon Radio

Mbok kowe kuwi mengko dolan menyang omahku. Ukara prentah lan ukara pitakon kang diidominasi dening ukara pitakon 5 perwujudan kalimat arupa ukara langsung lan ukara ora langsung kang didominasi dening ukara langsung.Gaweo Ukara Pitakon Gunakake Tembung Ing Ngisor Iki Sopo Opo Piro Kapan Ning Endi Kepriye

Ukara pakon pangakonkongkonan yakuwi ukara kang tegese kongkonan utawa ajakan.

Read more