Cakra Jawa

Cakra Jawa. Sandhangan iki awangun lengkung lan dunungé ana ing sangisoring aksara. Tembung iki yen ditulis aksara jawa mbutuhake sandhangan …

Read more