Contoh Ukara Panyuwun

Contoh Ukara Panyuwun

Ukara iki nduweni intonasi dhewe ora padha karo intonasi ukara andharan lan pitakon. Tembung panyilih ini sebenarnya tidak mempunyai makna.


Contoh Ukara Panyuwun

Tolong Jawab Yaa Bsok Dikumpulkansoal Gawea Ukara Panyuwun Kaya Tuladha Sarana Njangkepi Ukara Ing Brainly Co Id

Kula aturi midhangetaken anggenipun medhar sabda.

Read more