Tuladha Ukara Pakon

Ukara uakon yaiku ukara kang isine mrentah wong liya nindakake pakaryan tartampu manut apa sing dikarepake sing ngongkon. Santi nggawa semangka ukara tanggap.Ukara Pakon

Pengertian dan contoh ukara pakon ukara pitakon.

Read more

Ukara Pakon

Ukara pakon kalimat perintah atau imperatif oleh. Ukara pakon bisa awujud kongkonan sing banter keras utawa panjalukan sing alus.Ukara Pakon

131 ukara pakon atau imperatif adalah kalimat yang modus verbalnya kata menyatakan perintah ajakan atau larangan.

Read more