Ukara Panyuwun Tulung

Gladhen 3 3gawe ukara panyuwungawea maneh ukara panyuwun liyane. Nyuwun sepura bima.Tolong Bantu Jawab Ya Trima Kasih Brainly Co Id

Sabanjure tulisen maneh ana papan kang wis cumepak.

Read more