Ukara Pitakon Kang Trep Yaiku

Sapa arane tokoh kang dikecrek polisi. Dumadine prakara kang kudu diadhepi dening para tokohparaga ing struktur teks lakon diarani.Pitakon Kang Trep Kanggo Prastawa Ing Dhuwur Yaiku Brainly Co Id

Ukara pitakon pengertian ukara pitakoan adalah kalimat yang isinya menanyakan topik tertentu.

Read more