Ukara Pakon Pangajak

Kula kinten langkung sae tindak rumiyin. Ukara pakon pamenging yaiku ukara pakon sing isine menging wong liya supaya ora ngelakoni sawijining tumindak.Ukara Pakon

Cobi kula aturi maos sekedhap.


Ukara pakon pangajak. Ajaklah istrimu kemari terke aku blanja nyang pasar. Ayo enggal diresiki bebarengan kabeh uwuh iki. Sadurunge kawiwitan ayo padha ngeningake cipta.

Ukara pakon pangajak yaiku ukara pakon sing isine ngajak pamidanget supaya nglakoni babagan kanthi bebarengan. Dan ukara pakon memiliki jenis jenis 1 ukara pakon lumrah 2 ukara pakon pangajak 3 ukara pakon pamenging 4 ukara pakon paminta dan 5 ukara pakon panantang. Wujude ukara pakon iku warna warna yaiku kaya ing ngisor iki.

Awake dhewe saiki leren dhisik. Ayo padha mampir nggonku dhisik. Jaken mrene bojomu.

Antemen yen pancen kowe wani. Antarkan saya belanja ke pasar budhala saiki uga. Ayo enggal diresiki bebarengan barang barang iki.

Maraa rene yen nyata nyata dhugdheng. Ukara pakon kalimat perintah uatawa imperative yaiku ukara kang surasane awujud pakon utawa perintah marang wong liya supaya nindakake sawijining bab utawa pakaryan kaya kang dikarepake sing ngongkon. Yaitu kalimat yang isinya mengajak pendengar untuk bersama sama melakukan suatu tindakan.

Ukara pakon kalimat perintah tuladha contoh. Ukara pakon kalimat perintah ukara pangajak kalimat ajakan ukara panjaluk kalimat permintaan ukara pangarep arep kalimat harapan. Gage balangen yen njaluk benjut sirahmu.

Mangga ta dipun srantos sawetawis. Ukara pakon pangajak tuladha.45 Contoh Ukara Andharan Pakon Pitakon Mingseli IdGawean Ukara Pakon Pangajak Brainly Co IdGawea 5 Ukara Crita Pangkon Lan Pitakon Brainly Co IdSoal Ada Di Gambarjawab Yang Benarplis Bantu Kakak Brainly Co IdKelas Ii Bahasa Jawa Bab Tanda Pakon YoutubeJinising UkaraKelas Ii Bahasa Jawa Bab Tanda Pakon YoutubeAyo Jawab Tamein Kuyyyy Brainly Co IdTulisen Tembung Lan Ukara Ing Ngisor Iki Nganggo Aksara Jawa Brainly Co IdSoal Ulangan K13 Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2Gawea 5 Ukara Pakon Pangajak Brainly Co IdSyair Cakepan Lagu Jago Kate Surasane Critane Tolong Jawab Brainly Co IdKawruh Bab UkaraTolong Dijawab Tolong Dijawab Tolong Dijawab Aku Mohon Tolong Di Salin Ke Huruf Latin Tidak Usah Brainly Co IdKhalwani Bahasa Naja Diaj Un Program Jurusa F Univ Jawa Da Dengan M Ukan Untuk Universita Tuk Memenu Guna M Sarja D Akhm Nim Studi P Pdf DocumentIndahnya Budaya Jawa Mei 2009Https E Service Lipipress Lipi Go Id Press Catalog Download 248 225 600 1 Inline 1Rencan Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Ix Semester 1 Pdf DocumentRencan Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Ix Semester 1 Pdf DocumentIndahnya Budaya Jawa Mei 2009Tolong Ya No 7 S D 10 Brainly Co IdKalimat Bahasa Naja Diaj Un Program Jurusa F UnivHttps E Service Lipipress Lipi Go Id Press Catalog Download 248 225 600 1 Inline 1Http Eprints Uny Ac Id 50430 1 Laporan 20ppl 20merwan 20ardi 20w 13205241046 PdfHttps E Service Lipipress Lipi Go Id Press Catalog Download 248 225 600 1 Inline 1Membina Harmoni Sosial Melalui Unggah Ungguhing Bahasa Membina Harmoni Sosial Melalui Unggah Ungguhing Bahasa Jawa1 Purwadi Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa Dan Pdf DocumentMateri Bahasa Jawa Mid Semester 5 Kelas 9Rencan Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Ix Semester 1 Pdf DocumentHttps E Service Lipipress Lipi Go Id Press Catalog Download 248 225 600 1 Inline 1Materi Bahasa Jawa Mid Semester 5 Kelas 9Pertanyaannya Itu Masih Acak Tolong Di Buat Deskrilsi Ya Terima Kasih Brainly Co IdUkara Gothang Wonten Novel Astirin Mbalela Anggitanipun Peni Suparto Brata Lumbung Pustaka UnyIndahnya Budaya Jawa Mei 2009Tindak Tutur Pakon Ing Novel Kunarpa Tan Bisa Kandha Nengenaken Wasesa Ingkang Nandhangi Pakaryan Ukaranipun Pdf DocumentHttps E Service Lipipress Lipi Go Id Press Catalog Download 248 225 600 1 Inline 12Rencan Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Ix Semester 1 Pdf DocumentSkripsi Diajukan Untuk Pdf Download GratisM1 Kb 3 Widya UkaraTembung Lingga Lan AndhahanTulisen Tembung Lan Ukara Ing Ngisor Iki Nganggo Aksara Jawa Brainly Co IdMembina Harmoni Sosial Melalui Unggah Ungguhing Bahasa Membina Harmoni Sosial Melalui Unggah Ungguhing Bahasa Jawa1 Purwadi Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa Dan Pdf DocumentIndahnya Budaya Jawa Mei 2009Fatonipgsd071644221 S Blog Just Another WordPress Com WeblogHttps E Service Lipipress Lipi Go Id Press Catalog Download 248 225 600 1 Inline 103 07 Komprehensi Lisan Pdf Staff Uny Universitas NegeriMembina Harmoni Sosial Melalui Unggah Ungguhing Bahasa Jawa PurwadiM1 Kb 3 Widya UkaraParamasastra Babagan Ukara Basa Jawa Kelas 9 Youtube12 Desember 2013 Jendelailmubasajawi Halaman 2Materi Bahasa Jawa Mid Gasal 2019Khalwani Bahasa Naja Diaj Un Program Jurusa F Univ Jawa Da Dengan M Ukan Untuk Universita Tuk Memenu Guna M Sarja D Akhm Nim Studi P Pdf DocumentHttps E Service Lipipress Lipi Go Id Press Catalog Download 248 225 600 1 Inline 1M1 Kb 3 Widya UkaraKak Mau Tanya1 Gawea Ukara Pakon Saktemeneabcd2 Gaewea Ukara Pakn Panjalukabcd3 Gawea Pakon Brainly Co IdMembina Harmoni Sosial Melalui Unggah Ungguhing Bahasa Membina Harmoni Sosial Melalui Unggah Ungguhing Bahasa Jawa1 Purwadi Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa Dan Pdf DocumentHttp Eprints Uny Ac Id 69126 1 Skripsi 20gabungan PdfLaporan Praktik Pengalaman Lapangan Ppl Smp N 7 MagelangHttp Repositori Kemdikbud Go Id 3365 1 Pengajaran 20bahasa 20jawa 20di 20sekolah 20pendidikan 20guru 20daerah 20istimewa 20yogyakarta 20 282 29 PdfTantri Basa Kelas 4 Pages 1 50 Flip Pdf Download Fliphtml5Http Repositori Kemdikbud Go Id 3365 1 Pengajaran 20bahasa 20jawa 20di 20sekolah 20pendidikan 20guru 20daerah 20istimewa 20yogyakarta 20 282 29 PdfHttps E Service Lipipress Lipi Go Id Press Catalog Download 248 225 600 1 Inline 1Fatonipgsd071644221 S Blog Just Another WordPress Com WeblogM1 Kb 3 Widya UkaraBuku Ini Tidak Diperjualbelikan Pdf Download GratisKuliah Pendidikan Bahasa Daerah Mei 2009Http Lib Unnes Ac Id 39235 1 1401416150 PdfRencan Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Ix Semester 1Tuladha Sardi Macaa Layang Kabar Iku Sarna Milihana Kertas Kang Wis Ora Kanggo Course HeroTolong Bantu Aku Nomer 27 30 35 Amp 40 Untuk Bsk Brainly Co IdMetode Analisis Komunikasi Nov 2009Http Eprints Uny Ac Id 50430 1 Laporan 20ppl 20merwan 20ardi 20w 13205241046 PdfKhalwani Bahasa Naja Diaj Un Program Jurusa F Univ Jawa Da Dengan M Ukan Untuk Universita Tuk Memenu Guna M Sarja D Akhm Nim Studi P Pdf DocumentHttp Lib Unnes Ac Id 39235 1 1401416150 PdfHttp Repositori Kemdikbud Go Id 3365 1 Pengajaran 20bahasa 20jawa 20di 20sekolah 20pendidikan 20guru 20daerah 20istimewa 20yogyakarta 20 282 29 PdfMembina Harmoni Sosial Melalui Unggah Ungguhing Bahasa Membina Harmoni Sosial Melalui Unggah Ungguhing Bahasa Jawa1 Purwadi Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa Dan Pdf DocumentBuku Ini Tidak Diperjualbelikan Pdf Download GratisJinising UkaraIndahnya Budaya Jawa Mei 2009Fatonipgsd071644221 S Blog Just Another WordPress Com WeblogLaporan Ppl Lokasi Smp Negeri 2 Ngaglik SlemanRencan Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Ix Semester 1 Pdf DocumentHttps E Service Lipipress Lipi Go Id Press Catalog Download 248 225 600 1 Inline 1Https Adoc Pub Download Bab I Unggah Ungguh Basa Lan Pengetrapane Html1 Naon Kauntunganana Diwangun Pabrik Industri Di Karawang 2 Diwangun Pabrik Dina Lahan Brainly Co IdTuladha Sardi Macaa Layang Kabar Iku Sarna Milihana Kertas Kang Wis Ora Kanggo Course HeroHttp Repository Ump Ac Id 3293 3 Marfungah 20bab 20ii Pdf1y4um84imraxcmHttp Eprints Uny Ac Id 25167 1 Fajar 20istikhomah 2009205241013 PdfHttp Lib Unnes Ac Id 39235 1 1401416150 PdfDoc Ujian Sekolah Bhs Jawa Smk Ika W Agustina Academia EduHttp Repositori Kemdikbud Go Id 3365 1 Pengajaran 20bahasa 20jawa 20di 20sekolah 20pendidikan 20guru 20daerah 20istimewa 20yogyakarta 20 282 29 PdfDownload Babagan Ukara Mp3 3gp Mp4 5 1 Mb Gratis Stafaband MetrolaguBuku Ini Tidak Diperjualbelikan Pdf Download GratisSanepa Silah Silahing Ukara Jenis Jenis Kalimat Dalam Bahasa Jawa PrihantoroLaporan Praktik Pengalaman Lapangan Ppl Smp N 7 MagelangTolong Dijawab Yg Bener Yamakasih Brainly Co IdIndahnya Budaya Jawa Mei 2009Http Lib Unnes Ac Id 39235 1 1401416150 Pdf

Leave a Comment