Wayang Wong Yaiku

Wayang Wong Yaiku. Dalang yaiku kan nyeritaake tragedi lan gerakkake para wayang. Wayang yaiku jenenge tontonan kanthi pepethan uwong, kewan kang ginawe saka walulang utawa wayang golek kanthi cerita lelakone wong cina.

Mengambil Pelajaran Hidup Dari Wayang Orang Smaratapa Suarakarya Id
Mengambil Pelajaran Hidup Dari Wayang Orang Smaratapa Suarakarya Id from www.suarakarya.id

Wayang golek biasane njupuk lakon (crita) ramayana lan mahabharata. Bayang, the javanese word for shadow or imagination, also connotes spirit. when the term is used to refer to puppet theater, the puppet itself is sometimes referred to as wayang. Последние твиты от wayang_wong (@ganbim1).

Wong agung jayengrana, imaryana, lan umarmadi.

Dalang yaiku kan nyeritaake tragedi lan gerakkake para wayang. Letakke dalang ana ing buri layar. Wayang orang atau disebut juga wayang wong adalah suatu drama tari berdialog prosa yang ceritanya mengambil dari epos ramayana dan mahabrata. Wayang orang disebut juga dengan istilah wayang wong (bahasa jawa) wayang wong basically is a drama mask dance, which all the dancers wearing full or half mask communicating in kawi but the.

Leave a Comment